Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona dem01

CroALa, 2018-12-10+01:00.

Persona dem01

De Molino, Joannes Baptista 15/16. st. Talijan splitski knez i kapetan 7. 9. 1523 - 25. 4. 1526. Split

Na nagovor pučana imenovao je prvoga splitskog blagajnika pučanina.

Marulić mu mu posvetio jedan pohvalni epigram ( LS 97 ). Pred njim je 8. 1. 1524. otvorena Marulićeva oporuka .