Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona deltors01

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona deltors01

Del Torso, Enrico di Tissano 1876. Trst 18xx_3_third 1912. Udine Talijan Udine povjesničar

Istraživao je u komunalnim župskim i privatnim arhivima Friulija.

Golemu sabranu dokumentaciju, svekoliku knjižnu i arhivsku građu, uključujući i Marulićevu Instit. (1569)darovao je Gradskoj knjižnici u Udinama.