Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona dan01

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona dan01

Dandolo, Zuan Antonio Ioannes Antonius Dandulus 15/16. st. Talijan Split 1502-1503 splitski providur (22. 3. 1502 - 24. 6. 1503)

Uspješan borac u obrani od Turaka.

Kao splitski providur izgradio sjeverni dio gradskog obrambenog bedema na Pisturi, što se komemorira u natpisu iz 1503.

Marulić mu je napisao danas izgubljenu pohvalnicu Panegyris ad Ioannem Antonium Dandulum .

Rukopis se nalazio u posjedu Marina Sanuda mlađeg, odakle je završio u zbirci španjolskog bibliofila Hernana Colona.