Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona dallacquad1e343

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona dallacquad1e343

Dall'Acqua, Matteo 1773

DALL’ACQUA, Matteo (Acqua, di Zara, Zaratino), profesor prava (?, poč. XVIII. st. — Padova, 4. X. 1780). Potomak plemićke obitelji nastanjene u Zadru, gdje je posjedovala palaču (dvije inačice njihova grba nalaze se uklesane u dovratnike u palači). Kao plemić friulskoga grada Concordije primljen je s više drugih članova obitelji u ninsko plemstvo odlukom Velikog vijeća u Ninu od 6. VII. 1752 (u zadarsko plemstvo obitelj je primljena 1796). Stekao je doktorat obaju prava. Bio je kanonik Hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu i predavao godinama civilno pravo u tamošnjoj Archiginnasio della Sapienza. God. 1773. izabran je za profesora civilnog prava na Sveučilištu u Padovi; istodobno je na istom Sveučilištu crkveno pravo predavao I. Dubravčić. D. je dao tiskati samo svoj pristupni govor (Prolusione), koji je održao pri preuzimanju katedre u Padovi (G. Ferrari Cupilli). O njemu ima podataka u ostavštini G. Prage pohranjenoj u Biblioteca Nazionale Marciana u Veneciji (rkp. Cod. II, cl. VI, br. 525/12319/; Praga XXI: Repertorio bio-bibliografico degli scrittori dalmati, sv. 2). LIT.: G. Ferrari Cupilli: Informazione sui mezzi d’insegnamento e sugli uomini piů distinti avuti dalla Dalmazia e Albania Veneta nella seconda metà del secolo XVIII diretta al nobile Conte Girolamo Dandolo. Appendice (u: G. Dandolo, La caduta della Repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant’anni. Venezia 1857, 285, 289). — G. Sabalich: Guida archeologica di Zara. Zara 1897, 199. — M. Novak-Sambrailo: Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 16–17(1969) str. 184. — J. Kolumbić: Grbovi zadarskih plemićkih obitelji početkom druge austrijske vladavine Dalmacijom. Radovi Zavoda JAZU u Zadru, 26(1979) str. 75, 79–82, 93. Anto Lešić i Tatjana Radauš (1993) HBL Anto Lešić i Tatjana Radauš (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551128

Opera

Numero: 1

opusid21952665 Oratio habita in Gymnasio Patavino a s.th. et j.u.d. Matthaeo Dall'Acqua, publico professore, S. Hyer. Illyric. de Urbe canonico ... anno MDCCLXXIII, cum primos Pandectarum libros interpretari aggrederetur