Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona d1e590

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona d1e590

Grgur Šibenčanin 1665

GRGUR ŠIBENČANIN (Gregorius de Sebenico), teolog. Svećenik. Podatci o životu nepoznati. God. 1665. objelodanio je u Veneciji drugo izdanje svoje knjige Nova concordia praedestinationis divinae cum libertate voluntatis creatae, koju je inkvizicija zabranila 21. VI. 1666. Djelo se nalazi u Index librorum prohibitorum (1752, str. 304) i u izdanju Indexa objelodanjenim za pape Leona XIII (1900). LIT.: H. A. Hurter: Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae, 2. Oeniponte 1893, 26. — J. Hilgers: Der Index der verbotenen Bücher. Freiburg im Breisgau 1904, 428. — Š. Jurić: Iugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis, 2/I. Zagrabiae 1971, 51. Aleksandar Stipčević (2002) HBL Aleksandar Stipčević (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305605709

Opera

Numero: 1

opusid21952052 Nova concordia praedestinationis divinae cum libertate voluntatis creatae edition: Ed. 2.