Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona cupillid1e339

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona cupillid1e339

Cupilli, Stjepan 1703

CUPILLI, Stjepan (Gaspare), trogirski biskup i splitski nadbiskup (Venecija, 19. XI 1659 — Split, 11. XII 1719). Potomak je mletačke plemićke obitelji; otac Piero bavio se slikarstvom. Stupivši 1675. u Družbu somaska, stekao humanističku, filozofsku i teološku izobrazbu. God. 1681–94. profesor je retorike u školi Družbe u Ferrari i predavač latinske književnosti na tamošnjem sveučilištu te poglavar samostana i župnik. Glas vrsna govornika stekao je propovijedajući u sjevernotalijanskim gradovima. Od 1694. do 1698. profesor je i ravnatelj biskupskog sjemeništa u Bellunu. Na poziv svog nekadašnjeg učitelja, splitskog nadbiskupa S. Cosmija, 1698. je stigao u Split, gdje je imao pomagati oko osnivanja splitskog sjemeništa. Već 1699. imenovan je rapskim biskupom te stoga putuje u Rim, gdje je, međutim, u lipnju 1699. postavljen za trogirskog biskupa. Po dolasku u Trogir brzo je uspio naučiti hrvatski jezik. U trogirskoj biskupiji Cupillijevim zauzimanjem izgrađeno je dvadesetak novih crkava na području koje je krajem XVII st. oslobođeno od Turaka. Održao je s klerom 1703. sinodu u Trogiru te tiskao sinodalne zaključke. Ostarjeli splitski nadbiskup Cosmi povjeravao mu je biskupske poslove i u svojoj nadbiskupiji, pa je tako više puta pohodio i njegove župe. Poslije Cosmijeve smrti određen je 12. III 1708. za splitskog nadbiskupa i pozvan u Rim da ondje primi nadbiskupski palij. Kao nadbiskup nastavio je Cosmijev rad na školovanju klera. Reorganizirao je sjemenišnu školu te u nedostatku profesora u njoj neko vrijeme i sâm predavao teologiju. Gimnazijski odjel otvorio je i izvanjskim polaznicima. U splitskom predgrađu Lučac počeo je podizati zgradu za posebno glagoljaško sjemenište. Privrženost puka u Trogiru i Splitu stekao je brigom za siromahe, napose Trogirana za gladi 1705. Poštovao je i promicao hrvatski jezik te u izvještaju Svetoj Stolici 1713. s oduševljenjem govori o »Ilirskoj akademiji«, osnovanoj 1703. u Splitu, koja je imala njegovati hrvatski jezik i pročišćavati ga od talijanizama. Pomagao je filologa i leksikografa A. Della Bellu i poticao ga u radu na sastavljanju hrvatskog rječnika i gramatike. Bio je naumio osnovati u splitskom sjemeništu tiskaru pa u njoj tiskati Della Belline i druge knjige. Njegovu zamisao o proširenju splitske katedrale dogradnjom novog dijela bila je prihvatila splitska općina, ali su izvedbu omele kasnije neprilike.U vrijeme II morejskog rata (1714–18) pružao je moralnu i materijalnu potporu kršćanskoj vojsci u borbi protiv Turaka, navlastito 1715. za turske opsade Sinja. I u Rimu je uživao ugled. Bilo je predvideno da bude na čelu pripremana ali neostvarena, poslanstva na dvor ruskog cara Petra Velikog. C. je u Ferrari pripravio za tisak Cosmijeve propovijedi, a u Bellunu objavio svoj vjeronaučni priručnik za djecu. Cupillijev opširni životopis Ivana Cetinčića sačuvan je u rukopisu u Kaptolskom arhivu u Splitu. LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 3. Venetiis 1765, str. 532–549; 4, 1769, str. 439–441. — O. M. Paltrinieri: Notizie intorno alla vita di quattro arcivescovi di Spalatro primati della Dalmazia e di tutta la Croazia che furono della Congreg. di Somasca chiari per dottrina e virtu apostoliche. Roma 1829, 73–119. — C. G. F. Heyer von Rosenfeld: Der Adel des Königreichs Dalmatien. Nürnberg 1873, 104. — I. Cetinčić: Funerali di Marina Cupilli. Bullettino di archeologia e storia dalmata, 8(1885) 11, str. 198–200. — J. Alačević: Stefano Cupilli arcivescovo di Spalato. Annuario dalmatico, 4(1887) str. 161–187. — Z. Cetinić: Diario estratto da quello del Padre Zuane Cetinich raccoglitore delle Notizie riguardanti I’ arcivescovo Cupilli. Ibid., 5(1890) str. 211–243. — V. Milić (V. M.): Nova stolna crkva u Splitu. Narodni list, 46(1907) 8, str. 10. — R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 5. Patavii 1952, 361, 384. — G. Novak: Povijest Splita, 2. Split 1961. — Šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji. Zagreb 1975, 198. Slavko Kovačić (1989) HBL Slavko Kovačić (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305502187

Opera

Numero: 1

opusid21950427 Methodus compendiaria reformationis ecclesiasticae in Decretis Concilii Tridentini contenta ... in prima dioecesana synodo celebrata anno 1703 universo suae dioecesis clero proposita