Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona crucianid1e334

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona crucianid1e334

Cruciani, Antun 1783

CRUCIANI, Antun, liječnik (Boljun kod Pazina, 1756 — ?). Medicinu završio u Beču 1783. disertacijom o dizenteriji. Radio kao liječnik u Istri. DJELA: Dissertatio inauguralis medico-practica de dysenteria. Viennae 1783. LIT.: M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, 49. Vladimir Dugački (1989) HBL Vladimir Dugački (1989)

ID

Auctoritas VIAF: 305551141

Opera

Numero: 1

opusid21950244 Dissertatio inauguralis medico-practica de dysenteria