Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.publika.matijaca.josip.01

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.publika.matijaca.josip.01

Matijaca, Josip Iseppo Matheazzo Iseppo Mattiazzi 1598 1609 bilježnik u Šibeniku Čitamo tako da je »ovoga prošlog kolovoza« Josip Matijaca (Iseppo Matheazzo) u Salamonovo ime zamolio Zavorovića da mu objasni koji je grad u Bosni prije turskoga zauzeća bio kraljevsko sjedište. Iz tog je pitanja Zavorović, kako kaže, zaključio da mletački uglednik zapravo želi iscrpnije doznati što se dogodilo u Bosni prilikom prodora Turaka (li fatti gia passati in quel Regno con Turchi come fossero). Očitavajući tako želju svojeg nedostupnog sugovornika Zavorović je u dva mjeseca sastavio kratak podsjetnik, koji je skromno nazvao questa mia poca fatica, zamolivši »Svemogućega Boga da se, bez obzira na naše grijehe i zablude, udostoji osvetiti prolivenu krv sirotih kršćana«. (...) Iseppo Mattiazzi bio bilježnik od 1576. do 1600, te da je umro 1609. Novaković, Šibenska povijest Bosne