Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.publika.clemens.vii.viaf90633828

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.publika.clemens.vii.viaf90633828

Klement VII. Clemens VII, Pont. Max. Clemente VII Giulio de' Medici 26. 5. 1478. Firenca 15xx_1_third 25. 9. 1534. Rim Talijan Firenca Pisa Cesena Rim humanist papa 18. 11. 1523-25. 9. 1534.

Bio je veliki mecena; zaslužan je za razvoj Vatikanske knjižnice, nastavio je izgradnju bazilike Sv. Petra; angažirao je Michelangela da Sikstinsku kapelu oslika prizorom Posljednjeg suda, osobno nadgledajući radove

Izbor novog pape bio je pozdravljen s oduševljenjem. Marulić mu je posvetio pjesničku poslanicu LS 101 u kojoj izražava želju da novi papa ostvari jedinstvo kršćanskog svijeta

V. zapis u DBI

ID

Auctoritas VIAF: 90633828