Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.publika.barakovic.viaf61895981

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona croala.publika.barakovic.viaf61895981

Baraković, Juraj 1548 Plemići kod Zadra 15xx_3_third 1628 Rim klerik svećenik kanonik (čast mu je oduzeta) pjesnik (na hrvatskom)

Prvi put se u arhivima spominje kao klerik 1564

a zatim, mnogo kasnije, kao svećenik 1586.

Desetak je godina službovao kao župnik u Novigradu

kao kanonik, negdje na prijelomu stoljeća, iz dosad neutvrđenih razloga, protjeran iz Zadra u Šibenik i lišen crkvenih činova.

U Šibeniku ostao do 1613, a možda i duže.

Životni put završio je u Rimu (prilikom hodočašća)

šibenski prijatelj I. T. Mrnavić u Rimu mu postavio ploču u crkvi Sv. Jeronima s nekoliko podataka o životu.

HBL (F. Švelec, 1983)

ID

Auctoritas VIAF: 61895981