Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.379382

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.379382

Klodoald m fiktivna osoba Demokrit, Aleksandar i Klodoald Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Palaestra affectuum in Democrito, Clodoaldo et Alexandro, 1730. Staud 287 Vanino 1917 Vanino 1987