Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.374704

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.374704

Hijakuntul

Hijakintul m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Hijacintul, 1772. Staud 273 Fancev 284 Fancev 1937 Jembrih 2001