Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.374518

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.374518

Dosil

Dosil m fiktivna osoba lik u legendi povijest Kimerijci Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Dosil, 1772. Staud 272 Fancev 284 Fancev 1937 Jembrih 2001