Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.374293

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.374293

Franciscus Losperger

Franciscus Losperger m 1771. Zagreb izvođač školska drama Drama 1771. Zagreb Damis U predstavi Damis izvedenoj 1771. godine na latinskom jeziku u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Zagrebu izvođač Franciscus Losperger imao je nepoznatu ulogu. Batušić 1957 Cindrić1969