Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.373982

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.373982

Aleksandar m fiktivna osoba Demokrit, Aleksandar i Klodoald Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Palaestra affectuum in Democrito, Clodoaldo et Alexandro, 1730. Staud 287 Vanino 1917 Vanino 1987