Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.371561

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.371561

Magistar Andrija Purulić

Magistar Andrija Purulić Andrija Purulić m Poklade 1766. Požega profesor drugog i trećeg razreda isusovačke gimnazije u Požegi redatelj Poklade 1766. Požega Predstava izvedena o pokladama 1766. Režirao izvedbu Predstave o pokladama 1766. godine na latinskom jeziku u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Požegi. Historia 289 Matić 1935a Batušić 1978a Vanino 1987