Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.370090

CroALa, 2018-01-16+01:00.

Persona croala.drama.370090

Aleksis

Aleksis m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Aleksis, 1764. Staud 303 Jembrih 2001