Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.367094

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.367094

Demetrije

Demetrije m fiktivna osoba vladar kralj Lidija Antonin, Glauko i Demetrije Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Antonin, 1761. Matić 1935a Vanino 1987