Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.367092

CroALa, 2018-09-22+02:00.

Persona croala.drama.367092

Glauko

Glauko m fiktivna osoba Antonin, Glauko i Demetrije Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Antonin, 1761. Matić 1935a Vanino 1987