Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.366981

CroALa, 2018-03-20+01:00.

Persona croala.drama.366981

Agatoklo

Agatoklo m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Agatoklo, 1761. Staud 327 Matić 1935a Vanino 1987