Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.365992

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.365992

Andromachus

Andromachus m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Andromachus, 1760. Staud 327 Matić 1935a Vanino 1987