Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.365779

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona croala.drama.365779

Joahaz

Joahaz m biblijska osoba Stari Zavjet Joahaz i Jojakim Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Udes kralja Joahaza, 1759. Wikidata Staud 301 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001