Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.364379

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona croala.drama.364379

Ksenofont

Ksenofont m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Ksenofont, 1758. Staud 264 Fancev 257 Fancev 1937 Batušić 1987 Batušić 1991