Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.363583

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.363583

Artakserkso I.

Artakserkso I. m 424. pr. Kr. povijesna osoba vladar kralj Ahemenidi Perzija Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Artakserkso, 1758. Wikidata Staud 300 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001