Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.362660

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona croala.drama.362660

Hipolit

Hipolit m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Mladi Hipolit, 1757. Staud 263 Fancev 253 Fancev 1937 Jembrih 2001