Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.361452

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.361452

Foka

Foka Flavius Phocas Augustus m 547. Trakija 610. Konstantinopol povijesna osoba vladar uzurpator car Bizant Foka i Mauricije Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Mauricije, žrtva Fokine tiranije, 1756. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Kako je skorojević Foka lišio cara Mauricija života, 1760. Wikidata viaf: 13102626 gnd: 118742272 Staud 262 Fancev 255 Vanino 1969 Fancev 1937 Vanino 1969 Vanino 1987