Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.361358

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.361358

Kedem

Kedem m fiktivna osoba Kedem i Selim Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Kedem od Selima otjeran s prijestolja, 1756. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Chedemum detruso e solio Selimo, 1756. Jembrih 2001 Staud 299