Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.359365

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.359365

Filip Makedonski

Filip II. Makedonski Filip Makedonski m 382. pr. Kr. Pela 336. pr. Kr. Vergina povijesna osoba vladar kralj Makedonija vojni zapovjednik Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Filip Makedonski, 1754. Wikidata Staud 260 Fancev 250 Fancev 1937