Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.358730

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.358730

Kleant m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Kleant, 1761. Staud 328 Vanino 1987