Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.358251

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona croala.drama.358251

Matatija

Matatija m biblijska osoba Stari Zavjet svećenik Židovi ustanak Makabejaca protiv Antigona IV. Epifana Jonatan Makabejac Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Matatija koji zajedno sa svojim junačkim sinovima bije ljut boj za slobodu i vjeru otaca, 1753. Wikidata Staud 296 Vanino 1917 Vanino 1987