Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.358147

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.358147

Leander

Leander m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Leander, 1753. Staud 325 Vanino 1987