Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.357862

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.357862

Haritija

Haritija m fiktivna osoba Herman i Haritija Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Herman i Haritija, 1753. Staud 297 Vanino 1917 Vanino 1987