Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.357566

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.357566

Demisija

Demisija f fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Demisia, 1753. Staud 260 Fancev 249 Fancev 1937