Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.356101

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.356101

Darius

Darius m povijesna osoba vladar kralj Perzija Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Darius, 1742. Staud 250 Fancev 226