Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.355416

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.355416

Hijerijan

Hijerijan m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Hijerijan, 1751. Staud 295 Jembrih 2001