Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.354368

CroALa, 2018-03-18+01:00.

Persona croala.drama.354368

Levild

Levild m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Levild, 1750. Vanino 1987