Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.354173

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona croala.drama.354173

Joram

Joram m biblijska osoba Stari Zavjet vladar kralj Juda Židovi Ahazja Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Joram, 1750. Staud 294 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001