Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.353964

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.353964

Jafeng

Jafeng m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Jafeng Japanac, 1750. Staud 257 Fancev 241 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969 Jembrih 2001