Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.353876

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona croala.drama.353876

Jakov

Jakov m biblijska osoba Stari Zavjet blizanac Ezav Jakov i Ezav Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Jakov, 1750. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Jakov i Ezav, 1751. Wikidata Staud 295 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001 Staud 295 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001