Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.353490

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona croala.drama.353490

Haonik

Haonik Sveti Haonik m 3. stoljeće kult kršćanstvo svetac povijesna osoba Agatonik i Haonik Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Agatonik i Kaonik, 1750. Wikidata Staud 257 Fancev 241 Fancev 1937 Jembrih 2001