Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.353079

CroALa, 2018-12-10+01:00.

Persona croala.drama.353079

Nikola Zrinski

Nikola Zrinjski Nikola VII. Zrinski Miklos Zrinyi m povijesna osoba plemstvo Hrvatska Ugarska politička osoba pjesnik vladar ban Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Ban Nikola Zrinjski, 1649. Vanino 1916 Fancev 1934 Fancev 1937 Vanino 1969 Batušić 1991 Batušić 1993b Cvetnić 1995