Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.352650

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.352650

Gideon

Gideon m biblijska osoba Stari Zavjet sudac kršćanstvo svetac Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Gedeon koji je srušio Balov oltar sazidan od oca njegova i spasio Izrael od Madijanićana, 1749. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Jerobaal seu Gedeon, 1750. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Gedeon koji je srušio Balov oltar sazidan od oca njegova i spasio Izrael od Madijanićana, 1759. Wikidata Staud 293 Vanino 1917 Jembrih 2001 Matić 1935a Staud 301 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001