Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.352371

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona croala.drama.352371

Albert Brandenburški m fiktivna osoba Albert Brandenburški i Ferdinand I. Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Albert Brandenburški, 1758. Staud 264 Fancev 257 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969 Batušić 1987 Batušić 1991 Jembrih 2001