Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.352317

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona croala.drama.352317

Albert

Albert m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Albert, 1749. Staud 294 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001