Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.351669

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.351669

Gusman

Gusman m fiktivna osoba Židov Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Gusman Iudaeus, 1748. Staud 255 Fancev 236 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969