Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.351482

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona croala.drama.351482

Frarambo

Frarambo m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Frarambo, 1748. Staud 293 Jembrih 2001