Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.351390

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona croala.drama.351390

Lino

Lino m fiktivna osoba kršćanin Japan Klement i Lino Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Klement i Lino, dva japanska kršćanina, 1748. Sveti Lin, prvi papa poslije Petra; sv. Klement I., papa. Prefiguracija? Wikidata Wikidata Matić 1935a Vanino 1987