Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.350591

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona croala.drama.350591

Magistar Ante Riezner

Magistar Ante Riezner Ante Riezner m 1747. Varaždin profesor drugog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu 1747. redatelj 1747. Varaždin Juraj Kastriot Režirao izvedbu drame Juraj Kastriot na latinskom jeziku 1747. godine u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Varaždinu. Staud 292 Vanino 1917 Filić 1955 Vanino 1987