Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.350386

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona croala.drama.350386

Antioh VI. Dionizije

Antioh VI. Dionizije m 148. pr. Kr. 138. pr. Kr. povijesna osoba vladar Seleukidi kralj Antioh VI. Dionizije i Diodot Trifon Antioh VI. Dionizije, Diodot Trifon i Jonatan Afus Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Tragedija Jonata koga je na prijevaru ubio Trifon, vojvoda Antioha VI, 1746. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Antioh kako pomoću Trifonovom zavlada Sirijom, 1757. Wikidata Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001 Staud 300 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001