Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.350383

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona croala.drama.350383

Diodot Trifon

Diodot Trifon m Casiana 138. pr. Kr. povijesna osoba vladar kralj Seleukidi Jonatan Afus i Diodot Trifon Antioh VI. Dionizije i Diodot Trifon Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Tragedija Jonata koga je na prijevaru ubio Trifon, vojvoda Antioha VI., 1746. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Antioh kako pomoću Trifonovom zavlada Sirijom, 1757. Wikidata Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001 Staud 300 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001